Thursday, May 27, 2010

JUDI! Dah ada lesen, halal la ek?

1. Judi dihalalkan oleh kerajaan? Dengan alasan yang direka-reka; nak mengelakkan rakyat daripada terlibat dengan aktiviti perjudian haram yang lebih mudarat.


Tuesday, May 4, 2010

Mukmin Cermin 1

المؤمن مرءاة المؤمن
Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lain.

Sebuah hadith yang ringkas tapi amat signifikan, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunan dan dihukum hasan oleh para muhaddithin.

Mengapa Rasulullah menganalogikan seorang mukmin itu umpama cermin?